Ośrodek Rodzina Adopcyjna przy Fundacje Rozwoju i Wsparcia Rodziny 'Zielone Wzgórze'
|||||||||
Projekt Więzi odNowa

Więzi odNowa
Czerwiec 2016 - listopad 2017 r.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bezpłatne:

 • Treningi Kompetencji Rodzicielskich i Wychowawczych
 • Treningi Komunikacji
 • Zajęcia Terapeutyczne dla dzieci wraz z opiekunami
 • Arteterapia.
 • Dogoterapia
 • Warsztaty Fotograficzne 
 • Socjoterapia dla dzieci
 • Socjoterapia dla  młodzieży
 • Konsultacje: z psychologami, pedagogami, terapeutami
 • Grupa Twórczo-Rozwojowa/Grupa WsparciaJeśli jesteś RODZICEM ADOPCYJNYM (od wczoraj lub od wielu lat)…

Jeśli jesteś DOROSŁYM ADOPTOWANYM (wiesz o tym od zawsze lub dowiedziałeś się wczoraj)...

Masz :

 • PYTANIA
 • WĄTPLIWOŚCI
 • DYLEMATY

Skontaktuj się z nami mailowo bądź telefonicznie.

annaguzek@fundacjazielonewzgorze.org   515 270 502

     Razem zorientujemy się w potrzebach, przyjrzymy się problemom i mocnym stronom. Postaramy się pomóc w rozwiązywaniu trudności i przezwyciężaniu kryzysów a także w pogłębianiu i rozwijaniu relacji w rodzinie. 

     Dzielimy się także chętnie doświadczeniami  z tymi, którzy są w trakcie załatwiania adopcji lub też adopcję rozważają, a także z rodzinami zastępczymi lub kandydatami na takie rodziny.
     We współpracy z pedagogami, psychologami i terapeutami organizujemy zajęcia i prowadzimy warsztaty rozwojowe i terapeutyczne dla
dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

Zapraszamy :

 •  rodziców adopcyjnych
 •  rodziny adopcyjne
 •  rodziny zastępcze
 •  osoby wychowane poza rodziną biologiczną
 •  dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych
 •  pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.


FUNDACJA WSPARCIA i ROZWOJU RODZINY "ZIELONE WZGÓRZE"

prosi o kontakt dorosłe osoby wychowane przez INNE OSOBY niż BIOLOGICZNI RODZICE Fundacja przygotowuje publikację w oparciu o autentyczne relacje. annaguzek@fundacjazielonewzgorze.org lub 503 828 173 Agnieszka Putkiewicz